Stawkę za zarządzanie/administrowanie ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się z obiektem.

W dużej mierze jest ona uzależniona od wielkości obiektu i jego stanu technicznego.

Poniżej przedstawiamy przykładowe obowiązki Administratora/Zarządcy, które w toku indywidualnych ustaleń mogą zostać rozszerzone o kolejne zadania:

 • przejęcie od obecnego Zarządcy/Administratora obiektu i dokumentacji nieruchomości,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości,
 • nadzór nad bieżącą konserwacją instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości, usuwanie awarii i ich skutków,
 • prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym kontroli technicznych oraz przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości,
 • zlecanie wykonania remontów zgodnie z uchwalonym planem gospodarczym,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z Prawem budowlanym,
 • przygotowanie dla Zarządu Wspólnoty informacji o stanie technicznym, o przebiegu eksploatacji i sytuacji finansowej nieruchomości,
 • przygotowanie dla Wspólnoty umów dotyczących dostawy mediów do części wspólnej nieruchomości i do odbiorców indywidualnych (mieszkań, lokali użytkowych),
 • kontrola i analiza kosztów wynikających z umów, o których mowa w poprzednim punkcie, oraz kosztów zarządzania nieruchomością i ich rozliczanie,
 • ubezpieczenie budynku, uiszczanie innych opłat publiczno-prawnych,
 • prowadzenie obsługi finansowej Wspólnoty (windykacja należności, rozliczanie kosztów, prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządzania nieruchomością),
 • przygotowanie rocznych zebrań Wspólnoty.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.